Yan sanayi alanında faaliyet gösteren kuruluşumuzun ana hedefi, ülke ekonomisine katkıda bulunarak sorumluluklarını yerine getirmek, müşteri beklentilerini ve memnuniyetini sağlamaktadır.

Bu hedefleri gerçekleştirirken;
 

  • Kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
  • Ulusal ve uluslararası ilgili standartlara uymayı,
  • Kalitemizden taviz vermeden, maliyetlerimizi düşürmeyi, verimliliği ve karlılığı arttırmayı, rekabet gücümüzü yükseltmeyi,
  • Çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamayı,
  • Tedarikçilerle işbirliği yapmayı,

görevimiz olarak kabul ediyoruz.  
 


TOP